Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Dịch vụ

PHÒNG CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mối được xếp vào nhóm côn trùng xã hội, có khả năng sinh sản và phân đàn lớn. Trong...

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Quan trắc là việc theo giõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung cấp...

DỊCH VỤ KIỂM SOÁT DỊCH HẠI

Với khí hậu nóng ẩm quanh năm, Việt nam có số lượng côn trùng rất lớn và phong phú...