Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Dịch vụ

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Quan trắc là việc theo giõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung...

DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Vệ sinh công nghiệp là gì? Vệ sinh công nghiệp các bạn có thể hiểu một cách đơn giản...

PHÒNG CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mối được xếp vào nhóm côn trùng xã hội, có khả năng sinh sản và phân đàn lớn. Trong...

Diệt chuột

Là 1 sản phẩm vi sinh được phát triển trên cơ sở những vi khuẩn có khả năng gây...

DỊCH VỤ KIỂM SOÁT SINH VẬT GÂY HẠI

Với khí hậu nóng ẩm quanh năm, Việt nam có số lượng côn trùng rất lớn và phong phú...