Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Xử lý bổ sung phát sinh muỗi tại dự án Gold Silk

11 - 02 - 2018