Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Triển khai dự án tại Thăng Long No. 1

23 - 03 - 2019