Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

TỔNG TRIỂN KHAI DIỆT RẮN TẠI CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

09 - 07 - 2020