Xử lý bổ sung phát sinh muỗi tại dự án Gold Silk

Do diễn biến thời tiết trong những ngày vừa qua, tại dự án Gold Silk City, BioSmart đã chủ động tiến hành phun thuốc diệt muỗi nhằm đảm bảo môi trường cho cư dân sinh sống.

d0ab8557b79c58c2018d

0b98bf5c8d9762c93b86 5c0ecbc1f90a16544f1b 5f6bf7bdc5762a287367 28f2af279dec72b22bfd 5647cf84fd4f12114b5e a6b1a17893b37ced25a2 a21135d6071de843b10c c178431b72d09d8ec4c1

 

Lượt đọc: 1 168