Thi Công Phòng Chống Mối bằng đường ống D25

Dự án: Nhà Máy Asahi Intecc

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Thăng Long – Hà Nội

Hạng Mục: Phòng chống Mối nền và Hào xung quanh công trình

Hình ảnh thực hiện:

IMG_2918 IMG_2919 IMG_2920 IMG_2925 IMG_2934 IMG_2935 IMG_2937 IMG_2954

Lượt đọc: 319