Phòng Chống Rắn tại dự án Gamuda Garden Hà Nội

Do Biến đổi khí hâu, tình hình thời tiết có những diễn biến cực đoan. Nhận được sự phản ánh của cư dân tại dự án Gamuda Garden, BioSmart đã phối hợp với Ban quản lý Khu đô thị triển khai chiến dịch kiểm soát rắn tại dự án Gamuda và đã đạt được kết quả tốt. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi thực hiện tại dự án:

Hình ảnh đặt bẫy rắn:

0d8f7f1abe9f58c1018e 296d9d655ce0babee3f1 fbc007c4c641201f7950 fcb4c83d09b8efe6b6a9

Hình ảnh phun hương sả nhằm mục đích xua đuổi rắn:

0dd07eb9eb390d675428 1f029acd0f4de913b05c 006fd3a34523a37dfa32 6a84b6882208c4569d19 37ac4b42dec2389c61d3 63d7899d1c1dfa43a30c 67ab7d4ae9ca0f9456db

Lượt đọc: 385