PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI – SUNSHINE RIVER SIDE

Hiện tại là thời điểm đặc biệt nhạy cảm tại Hà Nội cũng như các thành phố lớn do dịch SỐT XUẤT HUYẾT. Các cán bộ BioSmart đã chủ động phòng – chống dịch không để ảnh hưởng tới sức khỏe của Quý cư dân tại dự án Sunshine River Side

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi thực hiện tại dự án:fbb7e5ae1203e85db112

6dbef7b50018fa46a309
23e95f03a7ae5df004bf 23fb9ff6685b9205cb4a b80276cb8e6674382d77 d8cbfd1d05b0ffeea6a1 ed8f5870a0dd5a8303cc24679d9465399f67c628

Lượt đọc: 418