Ong Bắp Cày (Vò Vẽ) – Loài côn trùng vô cùng nguy hiểm

  • Ong bắp cày là tên thông dụng của một nhóm các loài tò vò, chủ yếu thuộc các chi Vespa và Provespa. Có nhiều loài ong bắp cày có kích thước lên tới 5,5 cm. Chủ yếu sống tại các nước Châu Âu, Nga, ..
  • Do biến đổi khí hậu, hiện nay loài Ong này  tương đối phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt tại các Khu đô thị Hiện nay có rất nhiều tổ Ong Vò vẽ làm tổ tại các nhà.
  • Để tránh nguy hiểm tới con người, BioSmart vinh dự là nhà thầu kiểm soát các loại côn trùng nàye548beef8dbd72e32bac78df68645b36a468fd27 8743cffafca803f65ab9z2042866586648_1123521623ed2a992352f8ca2e3e40fa z2042866555226_34891ea60003356b0b6bdb119c4623da

Lượt đọc: 1 271