Mùa hè sôi động …

Mong đến hè quá … !!! Sau những ngày phục vụ khách hàng quên minh. Toàn thể anh em trong công ty lại chuẩn bị có một kỳ nghỉ đáng nhớ quây quần bên nhau.

Thái Lan – Xứ sở chùa vàng:

d25fed68cfd0208e79c12c48737b51c3be9de7d2 cc75ba4098f877a62ee9

Vịnh Hạ Long – Kỳ quan thế giới:

85ee4d26f0ea1fb446fba955e90654cabb94e2db453c0285b0495f170658 739e0d81be4d5113085c 8466d2f961358e6bd724

Lượt đọc: 975