Lễ Gắn Biển Đình Nam Hương – Hà Nội

Dự án: Đình Nam Hương

Địa chỉ: 75 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xếp loại di tích: Xếp loại di tích lịch sử đặc biệt

Theo thời gian, những di tích lịch sử lâu đời sẽ bị bào mòn, hư hại. UBND Quận Hoàn Kiếm đã tiến hành tu tạo Đình Nam Hương chào mừng đại hội Đảng Quận Hoàn Kiếm. BioSmart trân trọng là nhà thầu cho hạng mục phòng chống Mối cho Đình. Dưới đây là 1 số hình ảnh của Đình:

z1996083267489_5c498ede21286bf08b7f287b232b8782 z1996083355804_1eeeefee3fb2c806d39aaa82d7125a08 z1996083355805_570de74b3de6b6a752da1d7dab60f6f1 z1996083419966_cb0ed3070a293eed788cd6d72833c54a z1996083455907_49c40dfc34f9719f92f2b8dc89e14007 z1996083513876_974f1f3107458f99bca7486d8ceee7f7 z1996083540228_525bd71cd44209bfce603a200721f362 z1996083559126_6418adcc6d8b456c7cf4a9480260a06b

Lượt đọc: 948