Hành trình lấy ấn tại đền Trần – Nam Định

Tết đến xuân về, toàn thể cán bộ công nhân viên tại BioSmart lại thực hiện chuyến du xuân đầu năm. Địa điểm năm nay là Đền Trần – Nam Định.

Đền Trần (陳廟 – Trần Miếu) là một quần thể đền thờ tại đường Trần Thừa, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định (sát quốc lộ 10), là nơi thờ các vua Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Đền Trần được xây dựng từ năm 1695, trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần đã bị quân Minh phá hủy vào thế kỷ XV.

Đền Trần bao gồm 3 công trình kiến trúc chính là đền Thiên Trường (hay đền Thượng), đền Cố Trạch (hay đền Hạ) và đền Trùng Hoa. Trước khi vào đền, phải qua hệ thống cổng ngũ môn. Trên cổng ghi các chữ Hán Chính nam môn (正南門 – cổng chính phía nam) và Trần Miếu (陳廟 – Miếu thờ nhà Trần). Qua cổng là một hồ nước hình chữ nhật. Chính giữa phía sau hồ nước là khu đền Thiền Trường. Phía Tây đền Thiên Trường là đền Trùng Hoa, phía Đông là đền Cố Trạch.

Cả ba đền đều có kiến trúc chung, và quy mô ngang nhau. Mỗi đền gồm tòa tiền đường 5 gian, tòa trung đường 5 gian và tòa chính tẩm 3 gian. Nối tiền đường và trung đường là kinh đàn (thiêu hương) và 2 gian tả hữu.
1e1a797a9f7c7d22246d 3a905e2e452fa771fe3e 4c730ebb15baf7e4aeab 07ec27555653b40ded42 8bd8de9eab9849c61089 9f9116cc0acde893b1dc 68b9f2cbeeca0c9455db 96e4121f6d198f47d608 417b7fdc9ada788421cb 422ba2adddab3ff566ba 494c1d046f028d5cd413 1795a339d23f3061692e 9767f88e1c88fed6a799 53550a127f149d4ac405 78540d4aeb4c0912505d 241749bc36bad4e48dab a6bb4fc753c6b198e8d7 a326cc8bd78a35d46c9b abe9910f8a0e6850311f b9b545e3a3e541bb18f4 b544ab21b720557e0c31 bc2dc654da55380b6144 bf188a5eff581d064449 dee4a3bc45baa7e4feab e7229a0def0b0d55541a

Lượt đọc: 568