Chuyến du xuân đầu năm của BioSmart

Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018, ban lãnh đạo công ty đã tổ chức chuyến du xuân đầu năm, đi lễ tại: Đền Mẫu – Đồng Đăng, động Tam Thanh, chùa Thành và đền Kỳ Cùng.

Tuy không thể đầy đủ tất cả thành viên trong công ty, nhưng chuyến đi cũng đã có đầy đủ các gương mặt đại diện của phòng, ban. Chuyến đi đã kết thúc thành công tốt đẹp.

2977153997aa78f421bb6234b07f32ecddb284fdfcf830b7b2245d7a04357a5d4306c1952ecb778483f519bc9b2f74712d3e1f18764df4de1b8042cfb6d8d78b5518ba46e309

Lượt đọc: 1 168