Chống Mối tại Đền Ngọc Sơn – Hà Nội

Dự Án: Đền Ngọc Sơn

Hạng mục: Xử lý và phòng chống Mối

Phương pháp xử lý: Đặt hộp nhử – Khoan

Thông tin dự án: Đền hiện nay được xây dựng từ thế kỷ 19. Lúc đầu được gọi là chùa Ngọc Sơn (chữ Nho: 玉山), sau đổi gọi là đền Ngọc Sơn vì trong đền chỉ thờ thần Văn Xương Đế Quân là ngôi sao chủ việc văn chương khoa cử và thờ Trần Hưng Đạo, vị anh hùng có công phá quân Nguyên thế kỷ 13.Khởi nguyên, khi vua Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long đặt tên ngôi đền đã có tại đây là Ngọc Tượng, đến đời nhà Trần đổi tên là Ngọc Sơn. Thời Trần, ngôi đền để thờ những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Nguyên-Mông. Về sau lâu ngày đền ấy sụp đổ.

Xếp hạng: Di tích quốc giá cấp Đặc biệt

z1975252654168_497ffd7fb1d6b47458b47bf7eebcd0fa z1975252660874_1fbfa29c732ec0047ae3ec4970817781 z1975252663036_b76092c4ec29705a3aa8c72e287dd6a4 z1975254973198_bde23e9b8e2dc13f9ef035d6a4b5cbd7 z1975255003015_0f1362514ba05065df3a7d460837b1db

Lượt đọc: 1 249