Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thi công chống Mối công trình tại Phú Quốc .

13 - 03 - 2023