Biovectrol 20EW

biovectrol

Sản phẩm thuốc sinh học Biovectrol 20EW suất xứ tại Singapore, Biovectrol là sản phẩm hợp tác của Biovectrol Singapore và Okada Ecotech Pte Lt. Okada Ecotech là một công ty lâu đời chuyên về sản xuất chế phẩm sinh…

Aqua Resigen 10.4EW

aqua

Thành phần: – Permethrin: 10.26 w/v – S-bioallethrin: 0.14% w/v Chế phẩm Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen 10.4 EW có dạng nhũ tương, đặc sánh. Công dụng: Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen 10.4 EW là chế phẩm diệt muỗi số…

+84 948 222 629