Ruồi

co-nen-vut-bo-thuc-an-ngay-khi-co-ruoi-dau-vao

   Ruồi là côn trùng thuộc bộ Diptera, chúng có một cặp cánh đơn trên đốt ngực giữa và một cặp bộ phận thăng bằng ở cánh sau, trên đốt ngực cuối. Không phải họ ruồi nào cũng có cánh, có…

+84 948 222 629