Aqua Resigen 10.4EW

aqua

Thành phần: – Permethrin: 10.26 w/v – S-bioallethrin: 0.14% w/v Chế phẩm Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen 10.4 EW có dạng nhũ tương, đặc sánh. Công dụng: Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen 10.4 EW là chế phẩm diệt muỗi số…

+84 948 222 629