Storm

thuoc-diet-chuot-storm

Thành Phần: Flocoumfen….0.005%
Công dụng:
+ Diệt chuột chỉ sau 1 lần ăn mồi. Chuột sẽ chết trong vòng 3-6 ngày sau khi ăn bả.
+ Không cần phải trộn mồi và đặt mồi trước.
+ Không làm cho chuột sợ mồi.

Lượt đọc: 2 039