Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ra quân kiểm soát sinh vật gây hại tại dự án Tràng An Complex

02 - 03 - 2018