Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phun tổng thể tại Bệnh viện Giao thông vận tải

30 - 09 - 2016