Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

PHÒNG CHỐNG MỐI – TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐA NĂNG QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI

29 - 12 - 2022