Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

PHÒNG CHỐNG MỐI – TRỤ SỞ CHỈ HUY BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN

23 - 07 - 2021