Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI – SUNSHINE RIVER SIDE

25 - 05 - 2020