Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phòng chống dịch Sốt Xuất huyết tại Ciputra Hà Nội

19 - 10 - 2019