Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP CORONA – SUNSHINE RIVERSIDE

06 - 02 - 2020