Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Loài sinh vật vô cùng nguy hiểm !!!

12 - 07 - 2018