Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Lễ Gắn Biển Đình Nam Hương – Hà Nội

28 - 07 - 2020