Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Hành trình lấy ấn tại đền Trần – Nam Định

09 - 03 - 2019