Diệt mối

Mối được xếp vào nhóm côn trùng xã hội, có khả năng sinh sản và phân đàn lớn. Trong mỗi tổ Mối, tùy theo từng loài, có tới vài trăm con tới vài chục triệu con. Trong tổ Mối điển hình bao gồm các thành phần: Mối vua, Mối chúa, Mối cánh, Mối lính và Mối thợ.
Nguồn thức ăn của mối chủ yếu là các sản phẩm thực vật, trong đó thành phần quan trọng nhất là chất xơ (Xenlulose).
Căn cứ vào những tài liệu cơ bản ở nước ta, chỉ ở độ cao so với mặt nước biển từ 2000m trở lên mới không có Mối. Trong thực tế hầu hết các công trình xây dựng, kể cả các ngôi nhà cao tầng, các công trình vĩnh cửu, Mối đều xuất hiện.
Phòng chống mối ngay từ khi bắt đầu xây dựng sẽ ít tốn kém, dễ thực hiện và hiệu quả cao. Vì trong trường hợp này chúng ta có thể chủ động áp dụng những biệt pháp kỹ thuật tốt như cách ly chân tường, ngâm tấm gỗ v.v… Đối với trường hợp phòng chống Mối sau khi xây dựng những biện pháp trên không thế thực hiện được. Mặt khác, khi đã phát hiện thấy mối thì một số cấu kiện gỗ hoặc tài liệu thường đã bị phá hoại, khi đó chi phí diệt mối tăng vì các biện pháp chống mối phức tạp hơn và  phải sửa chữa thay thế gỗ.
Một điểm khác cần lưu ý là công trình xây dựng có nhiều loại: nhà bê tông cao tầng, nhà tranh tre, nhà vĩnh cửu, nhà tạm thời, kết cấu kiến trúc khác nhau, địa hình khác nhau, mục đích sử dụng khác nhau v.v.. do đó phương án thiết kế cho mỗi công trình cụ thể sẽ không giống nhau.
Tuy nhiên vẫn phải theo quy tắc sau:
Về mặt thủ tục phải bước qua khảo sát, thiết kế, báo giá v.v… mới đến bước thi công. Hiện nay có nhiều trường hợp, khi thiết kế không tính đến việc phòng chống mối, công trình đã xây dựng nửa chừng mới đưa việc phòng chống mối nên có nhiều khâu không thực hiện được.

Lượt đọc: 525