Diệt côn trùng

Côn trùng hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ngực và bụng), ba cặp chân, mắt kép và một cặp râu. Côn trùng là nhóm động vật đa dạng nhất hành tinh, gồm hơn một triệu loài đã được mô tả. Số loài còn sinh tồn được cho là từ sáu đến mười triệu loài, và đại diện cho 90% dạng sống của các loài động vật khác nhau trên Trái Đất.Côn trùng có thể sống được ở hầu hết các môi trường sống, mặc dù chỉ có số ít các loài sống ở biển và đại dương, nơi mà động vật giáp xác chiếm ưu thế hơn. Trong số 90% dạng sống chỉ có rất nhiều loài côn trùng được coi là những con vật có hại với loài người vì chúng truyền bệnh (ruồi, muỗi), phá hủy các công trình (mối), hay làm hỏng các sản phẩm lương thực (mọt). Các nhà côn trùng học đã đưa ra nhiều biện pháp để kiểm soát chúng mà phổ biến nhất là thuốc trừ sâu.

Mt s loi côn trùng gây hại tiêu biu
* Muối, ruồi, kiến, gián, mạt, bọ chét…
* Có thể thích nghi nhiều dạng môi trường khác nhau.
* Mang vi khuẩn gây bệnh, truyền nhiễm cho con người trong quá trình di chuyển và tìm kiếm thức ăn

Phương châm trong phương pháp xử lý côn trùng của Biosmart
* Cam kết sử dụng các sản phẩm chất lượng cao do các hãng hóa phẩm lớn trên thế giới cung cấp như Bayer, Syngenta, Basf, Labiofam…
* Sử dụng các hóa chất với liều lượng thấp nhất mang lại hiệu lực hạ gục nhanh cùng với hiệu quả tồn lưu kéo dài.
* Sản phẩm không lưu lại trong môi trường và không tích lũy trong dây truyền thức ăn.

Phương pháp Biosmart xử lý.
* Phun mù nhiệt(Thermal fog)
* Phun mù lạnh(Cold fog)
* Phun tồn lưu (Misting) –
* Phun thuốc tiêu diệt ấu trùng(Kill larvae)

 

Lượt đọc: 1 942