Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội