Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

CHỐNG MỐI TẠI DỰ ÁN GAMUDA GARDENS

21 - 06 - 2019