Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chống Mối tại đền Hỏa Thần – Hà Nội

25 - 06 - 2019