Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

CHỐNG MỐI TẠI ĐỀN BẠCH MÃ – QUẬN HOÀN KIẾM

19 - 10 - 2019