Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chống mối tại Chùa Huyền Thiên – Hà Nội

27 - 02 - 2018