Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

CHỐNG MỐI ĐÌNH NAM HƯƠNG, QUẬN HOÀN KIẾM

30 - 08 - 2019