Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cam Ranh International Airport (CRIA)

01 - 03 - 2018