Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

BIOSMART TIẾN HÀNH PHUN KHỬ TRÙNG TIÊU ĐỘC VI RUT CORONA TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM THUỘC CÁC KHU DI TÍCH LỊCH SỬ Ở HÀ NỘI

06 - 02 - 2020