Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bình phun tay Dudaco B801

15 - 07 - 2016