Tầng 4, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bẫy bán nguyệt (Bẫy cơ học)

24 - 06 - 2016